O mne

Vyštudovala som psychológiu na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne a ekonomiku a manažment na Slovenskej technickej univerzite.

Na psychológii v Brne som mala možnosť učiť sa od inšpiratívnych učiteľov a špičkových odborníkov z odboru. Absolvovala som prax v Referátoch poradensko-psychologických služieb v Bratislave a v Manželskej a rodinnej poradni Bethesda v Brne. V postgraduálnom vzdelávaní v psychológii som navštevovala kurzy zamerané na zručnosti v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese a ďalej sa vzdelávam v Procesorientovanej psychológii. Absolvované kurzy

Predtým, ako som sa začala venovať psychologickému poradenstvu som pracovala ako školiteľka pre medzinárodnú spoločnosť, asistentka producenta v televízii a v ďalších pozíciách. Tiež som prešla niekoľkými zásadnými životnými zmenami a skúsenosťami. Všetko toto mi prinieslo neoceniteľné ľudské stretnutia, inšpirácie a životné skúsenosti, ktoré považujem za cenné pre moju terajšiu prácu.

V súčasnosti pracujem s ľuďmi, ktorí hľadajú cesty z problémov a kríz, potrebujú podporu v rôznych životných zmenách, alebo pri skúmaní svojho potenciálu. Ide mi o to, ako môžem konkrétnemu človeku poskytnúť priestor, v ktorom môže  hovoriť o čomkoľvek, s čím sa práve potýka, spôsobom, aký práve potrebuje. Ako môžem využiť svoju odbornosť a skúsenosť, aby bola  ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú, užitočná; a ako ich môžem inšpirovať pri rozširovaní ich životných možností a vlastného potenciálu.