Oblasti problémov

Osobné, pracovné, či vzťahové problémy nemusia znamenať len trápenie, ktorého sa potrebujeme čo najrýchlejšie zbaviť. Práve to, čo vás najviac ruší, môže prinášať cenné a prekvapivé informácie o vás samých, ktoré sa potrebujú prejaviť. Sú to poslovia vášho nevyužitého potenciálu. Môžu vniesť viac uvedomenia do toho, čo cítite, ako myslíte, ako komunikujete a konáte. Otvárajú cestu k pocitu väčšieho spojenia s vašim životom a druhými ľuďmi.

Ponúkam vám služby v nasledovných oblastiach problémov:

  • trápia vás vzťahové, partnerské a manželské témy a problémy (zamilovanie sa, rozchádzanie, osamelosť, nenaplnené očakávania, romantické túžby, rozmrzenosť, podráždenosť, agresivita, boj o moc, komunikačné problémy, emocionálne odcudzenie, nevera)
  • ste zahltení, všetko sa zrazu deje naraz, strácate kontrolu
  • máte strach z niečoho konkrétneho alebo pociťujete neurčitú úzkosť
  • pociťujete prázdnotu, strácate zmysel, nevidíte východisko
  • ste pred dôležitým životným rozhodnutím
  • ste introvert/ka a máte problémy fungovať v extrovertnom svete
  • potrebujete pracovať na budovaní väčšej sebadôvery alebo motivácie
  • iné, aj neobvyklé problémy

Komplexnosť takýchto ťažkostí často neumožňuje pracovať s dopredu danými návodmi a riešeniami. Priame rady dokonca niekedy problém ešte viac zamotávajú. Pracujem s predpokladom, že vy sami ste najlepším zdrojom riešenia vášho problému. Mojou úlohou je byť vašim spojencom v nasledovaní toho, čo je prítomné a nechať sa pri našej spoločnej práci viesť vašou prirodzenou vnútornou múdrosťou.