"Rovnako ako svet nemusí byť tým, čím sa zdá, môžeme aj my byť niečím viac, než sme zvyknutí si myslieť."
(Richard Bach)

Vitajte!

Zvažujete vyhľadať podporu pri riešení vášho problému? Uvažujete o psychologickej pomoci? Potom ste tu správne. Pravdepodobne ste vyčerpali vlastné zdroje, ako aj pomoc blízkych. Rozmýšľate, ako ďalej.

INITIAhelp vám ponúka bezpečný priestor pre zdieľanie vašich ťažkostí a zároveň možnosť pozrieť sa na ne novým pohľadom. INITIA znamená začať, spustiť, uviesť do pohybu.

Výzvy, neistoty, zmeny, ktorým každý z nás čelí, môžu byť mocným podnetom. Sú to príležitosti pozrieť sa bližšie na to, čo sa vlastne deje. Ste pripravení a chcete ísť hlbšie do svojho vnútra, aby ste mohli lepšie čeliť každodenným problémom a rozširovať svoje možnosti?

Ponúkam vám podporu a metódy na tejto ceste. Pri práci s vami vychádzam najmä z teórie a techník Procesorientovanej psychológie vytvorenej Arnoldom Mindellom a Analytickej psychológie C. G. Junga.