Životné zmeny a krízy

Životné zmeny môžu súvisieť s prirodzeným vývojom života od mladosti, cez dospelosť až k starnutiu. Každý z nás prechádza týmito etapami jedinečným spôsobom. Niektoré prechody zvládame ľahko, iné nám dajú poriadne zabrať. Potrebujeme vedieť, že nie sme sami, kto v nich zažíva ťažké chvíle.

Ide o celú škálu životných zmien, pri ktorých môžete potrebovať podporu:

  • prechod do dospelého života
  • prechod do trvalého spolužitia alebo manželstva s partnerom
  • emocionálna príprava na nový život, keď sa vám narodí dieťa
  • príprava na nástup do práce po rodičovskej dovolenke
  • zvládanie rôznych zmien v strednom veku ( "kríza stredného veku", zasahuje mužov aj ženy)
  • keď ste dosiahli všetko, o čo ste usilovali, ale niečo vám bytostne chýba
  • vyrovnávanie sa s odchodom dospelých detí z domu
  • zvládanie zmien pri odchode do dôchodku
  • iné životné prechody alebo obdobia, ktoré sa nehodia do žiadnej „šablóny“
  • nečakané udalosti (zdravotné problémy, nehoda, smrť blízkeho človeka, kríza vo vzťahu, nevera)

Ak ste sa ocitli v takýchto chvíľach alebo prechádzate medzi niektorými zo životných etáp, ponúkam vám podporu na vašej ceste, možnosť spoločne sa pozrieť na vašu špecifickú situáciu.