Absolvované kurzy

Inštitút Procesorientovanej psychológie POPI Slovensko

Kurzy:

 • Hľadanie pokladu v ťažkostiach. Brigit Trimajová a Jana Kašáková
 • Ekologické a tvorivé zaobchádzanie s vonkajšou a vnútornou kritikou. Brigit Trimajová a Jana Kašáková
 • Vzťahy: zdroj problémov a liečenia. Alexandra Vassiliou a Lena Aslanidou
 • Láska, konflikt a nuda ako časti spoločnej cesty v milostných a iných vzťahoch: procesorientované perspektívy pre prácu so vzťahmi a vo vzťahoch. Ivan Verny
 • Relationship intensive. Intenzívny kurz na tému vzťahy, Somerset, UK. Arlene a Jean-Claude Audergon
 • Práca s deťmi a rodinami v kontexte komunity. Mark O'Connell a Charleen Agostini
 • Kam kráčam – facilitovanie osobného rozvoja a práce vo svete. Arlene a Jean-Claude Audergon
 • Moc našej esenciálnej podstaty: Procesorientovaný prístup k práci s mocou a autoritou. Clare Hill, Conor McKenna
 • Vnútorná práca a zmenené stavy vedomia. Jana Kašáková
 • Bláznivá múdrosť – Procesorientovaný prístup k zmeneným a extrémnym stavom vedomia. Clare Hill a Conor McKenna
 • Úvod do proces orientovanej práce s kómou. Peter Amman
 • Reťaz je tak silná, ako jej „najslabší“ článok. Hlboká demokracia, facilitácia skupín a tímová práca. Stáňa Študentová a Anup Karia
 • Symptómy ako snové dvere: Skúmanie reality, snenia a esenciálnej podstaty telesných symptómov. Clare Hill a Conor McKenna
 • Bariéry k spiritualite: hľadanie spojenia medzi každodenným svetom  a spiritualitou. Sylvia Ondrisová a Boris Sopko

Tréningové a supervízne dni:

 • Práca so spätnou väzbou v procesorientovanej psychológii. Stáňa Študentová
 • Práca s vnútornou a vonkajšou autoritou. Clare Hill a Conor McKenna
 • Ako pracovať s hranicami. Arlene a Jean-Claude Audergon
 • Symptómy ako snové dvere. Clare Hill a Conor McKenna
 • Zmenené a extrémne stavy vedomia. Clare Hill a Conor McKenna
 • Procesorientovaný prístup v práci s deťmi a rodinami. Mark O'Connell a Charleen Agostini
 • Supervízne a tréningové dni. Ivan Verny

Spoločnost Coachingplus, lektori Ivan Valkovič a Vladimír Hambálek

 • Efektívny pomáhajúci rozhovor
 • Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese
 • Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou
 • Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

Pražská psychoterapeutická fakulta

 • Jednoročný cyklus prednášok a seminárov zo psychoterapie

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec

 • Kurz terapie partnerského vztahu - cyklus seminárov. Marie Zemanová a Jan Knopp